Kto sme

Inštitút pre dopravu a hospodárstvo vznikol ako nezávislý think-tank, ktorého úlohou je prinášať alternatívne riešenia najmä v oblasti ekonomiky a infraštruktúry.

V štáte chýba jasná hospodárska politika a priority, ktoré chce štát rozvíjať.

Preto sa Inštitút pokúsi túto absenciu sčasti nahradiť. Inštitút bude vytvárať rámcovú koncepciu smerovania ekonomiky s dôrazom na priority vytýčené EU, a teda:

  • surovinové zdroje
  • energetika
  • doprava
  • starnutie obyvateľstva

Ing. Rastislav Cenký

Riaditeľ inštitútu rastislav.cenky(at)idah.sk +421 911 346 463

Ing. Ondrej Matej

Predseda správnej rady ondrej.matej(at)idah.sk +421 903 603 285

prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc.

Člen správnej rady miroslav.rimar(at)idah.sk +421 903 907 008

PhDr. Miloš Čikovský

Člen správnej rady milos.cikovsky(at)idah.sk +421 917 608 072

PhDr. Radoslav Milčo

Odborný asistent rado.milco@idah.sk +421 905 745 083