Poukážte nám 2% z dane

Inštitút pre dopravu a hospodárstvo je nezávislou mimovládnou neziskovou organizáciou združujúcou odborníkov a analytikov z oblasti dopravy, stavebníctva, energetiky a hospodárstva štátu, ktorá pôsobí na Slovensku od roku 2012.

Náš tím dlhodobo sleduje problematiku dopravy a hospodárstva s cieľom vytvárať pre danú oblasť stanoviská a odporúčania, ktoré konzultujeme s podnikateľmi pôsobiacimi v danej oblasti, ako i s odbornou verejnosťou. Sme presvedčení, že počas nášho pôsobenia sme dokázali, že sme názorovo konzistentní a vieme ponúkať odborné riešenia.

Ako odborný súkromný inštitút, dnes už s istou váhou názoru v médiách, máme možnosť súhlasiť, alebo rozporovať kroky a rozhodnutia štátu a štátnych inštitúcií. Našou ambíciou však nie je iba poukazovať na problémy cez médiá, ale sme ochotní a schopní podieľať sa na tvorbe hospodárskej a dopravnej politiky Slovenskej republiky.

Blíži sa obdobie, keď sa budete rozhodovať, kam poukážete 2% svojej dane za zdaňovacie obdobie roku 2022. Budeme Vám vďační, keď poukážete 2% svojej dane na Inštitút pre dopravu a hospodárstvo. Získané finančné prostriedky použijeme na predkladanie riešení v tejto oblasti ako aj v oblasti efektívneho čerpania Plánu obnovy Slovenska a fondov Európskej únie v novom rozpočtovom období pre roky 2021-2027.

Ing. Ondrej Matej
riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo

Poukázať 2 % z dane z príjmu môžete prostredníctvom týchto údajov:

Obchodné meno: Inštitút pre dopravu a hospodárstvo, nezisková organizácia
IČO: 45739447
Právna forma: Nezisková organizácia
Sídlo: Čajakova 6884/18, 811 05 Bratislava-Staré Mesto

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov

Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby

Postup krokov na poukázanie 2% z dane pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie