Aktuality

V pondelok 11. marca 2013 odštartoval Týždeň Netradičných Foriem Vyučovania známy aj pod názvom „FUTURE GENIUS“. Do projektu sa zapojili aj štvrtáci z triedy pre intelektovo nadaných žiakov zo Základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove. Pozvanie prednášať týmto žiakom prijal riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondrej Matej.

V prednáške pod názvom „Prečo sú diaľnice dlhé“ riaditeľ IDH Ondrej Matej priblížil žiakom informácie o diaľničnej a cestnej infraštruktúre na Slovensku. Prirovnal diaľničnú a cestnú infraštruktúru k ľudskému telu, ktoré tiež potrebuje svoje „cesty“ t. j. tepny a žily, bez ktorých by život nebol možný. Vysvetlil žiakom dôvody, prečo na Slovensku nutne potrebujeme kvalitné diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy.

Po informáciách o súčasnom stave cestnej siete na Slovensku, oboznámil žiakov riaditeľ IDH Ondrej Matej s plánovanou výstavbou diaľnic a rýchlostných ciest. V ďalšom vstupe sa žiaci oboznámili s priebehom stavby diaľnice, jej zložením a venovali sa aj plánovanej výstavbe diaľničného a rýchlostného obchvatu mesta Prešov.

DSC03221 DSC03223 DSC03228 DSC03234