Kto sme

Inštitút pre dopravu a hospodárstvo vznikol ako nezávislý think-tank, ktorého úlohou je prinášať alternatívne riešenia najmä v oblasti ekonomiky a infraštruktúry.

V štáte chýba jasná hospodárska politika a priority, ktoré chce štát rozvíjať.

Preto sa Inštitút pokúsi túto absenciu sčasti nahradiť. Inštitút bude vytvárať rámcovú koncepciu smerovania ekonomiky s dôrazom na priority vytýčené EU, a teda:

  • surovinové zdroje
  • energetika
  • doprava
  • starnutie obyvateľstva

Ing. Ondrej Matej

Riaditeľ inštitútu ondrej.matej(at)idah.sk +421 903 603 285

prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc.

Predseda správnej rady miroslav.rimar(at)idah.sk +421 903 907 008

Ing. Miloslav Havrila

Člen správnej rady miloslav.havrila(at)idah.sk +421 902 893 582

Igor Barát

Člen správnej rady igor.barat(at)idah.sk

Ing. Dalibor Trebichalský

Vedúci tímu analytikov pre oblasť stavebníctva dalibor.trebichalsky@idah.sk +421 903 438 441

PhDr. Radoslav Milčo

Riaditeľ kancelárie rado.milco@idah.sk +421 905 745 083