„Kde vidíme Slovensko o 10 rokov“


Uplynulých 10 rokov znamenalo pre Slovensko stagnáciu. Postupne sa prepadáme vo väčšine ekonomických rebríčkoch. Z jedenástich postkomunistických krajín, ktoré vstupovali v troch vlnách do EÚ, sme boli tretí ešte pred desiatimi rokmi a dnes sme predposlední. My stagnujeme a okolité krajiny nás predbiehajú. Prepad sa týka všetkých oblastí, vrátane zdravotníctva a školstva.

Slovenské vlády za uplynulých 10 rokov sa sústredili predovšetkým na míňanie verejných financií. Ochotu reformovať krajinu nemali. Chýbajú priority, stratégie a ciele, jasná hospodárska politika a reformné úsilie. Vidno to v školstve, zdravotníctve, manažovaní verejných financií, verejnej správe a doprave…

Všetci účastníci diskusných panelov sa zhodli na tom, že ak chce Slovensko prestať stagnovať a v nasledujúcich rokoch chceme rásť, jediným riešením pre budúcnosť sú systémové reformy, a to v prvom rade reforma školstva, daňovo odvodová reforma a reforma verejnej správy. Bez nich budeme o 10 rokov na tom ešte horšie ako dnes, a hrozí nám úpadok a následný kolaps.


Prezentácie panelistov:

Galéria fotografií:


Video:


Program konferencie a spíkri:


1. panel: Pohľad späť za 10 rokov
Ako sme sa dostali do súčasného stavu v oblastiach makroekonomiky, školstva, hospodárstva a dopravy.

Konferenciu otvorí úvodným príhovorom minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

Spíkri:

Martin Šuster, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

Ľudovít Paulis, vedec, vysokoškolský pedagóg

Rastislav Cenky, generálny riaditeľ sekcie stratégie dopravy na MDV

Ján Bujňák, viceprezident pre rozvoj, PEIKKO Group, Fínsko 

Moderátor diskusie: Ivan Rudolf


2. panel: Aké reformy potrebuje Slovensko? 
Kde sa bude nachádzať Slovensko s a bez reforiem o 10 rokov v oblastiach makroekonomiky, školstva, hospodárstva a dopravy.

Spíkri:

Ivan Mikloš, poradca prezidentky SR

Miroslav Rimár, predseda správnej rady IDH, n.o.

Ondrej Matej, riaditeľ IDH, n.o.

Róbert Šinály, viceprezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

Moderátor diskusie: Ivan Rudolf

Pri príležitosti 10. výročia založenia neziskovej organizácie Inštitút pre dopravu a hospodárstvo pripravujeme odbornú konferenciu zameranú na zhodnotenie uplynulých 10 rokoch v troch oblastiach: makroekonomika, školstvo, hospodárstvo a doprava. Kde sme sa na Slovensku v týchto kľúčových oblastiach dostali voči štátom Európskej únie a okolitým krajinám. Ale aj kde sme sa  nedostali, v čom sme sa zlepšili alebo naopak zaostávame prípadne, kde sme sa zhoršili. 

Následne v druhej časti konferencie máme ambíciu práve v týchto krízových časoch načrtnúť víziu, kde vidíme Slovensko o 10 rokov. Aké kroky a reformy potrebujeme na Slovensku uskutočniť, aby sme nestagnovali, ale napredovali.


Kontakt:

Inštitút pre dopravu a hospodárstvo, n.o.
Čajakova 18
811 05 Bratislava
Slovenská republika
e-mail: office@idah.sk
mobil: +421 905 745 083

web: https://www.idah.sk/ | facebook | twitter


Partneri: