„Kde vidíme Slovensko o 10 rokov“

Kde vidíme Slovensko o 10 rokov 

konferencia Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo 

Dátum: streda, 19.10.2022

Čas: 12.30 – 18.00 hod.

Miesto: Hotel NH Bratislava Gate One, Ambrušova 7, 821 04 Bratislava

Program konferencie a spíkri:


1. panel: Pohľad späť za 10 rokov
Ako sme sa dostali do súčasného stavu v oblastiach makroekonomiky, školstva, hospodárstva a dopravy.

Spíkri:

Martin Šuster, člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť

Ľudovít Paulis, vedec, vysokoškolský pedagóg

Rastislav Cenky, generálny riaditeľ sekcie stratégie dopravy na MDV

Ján Bujňák, viceprezident pre rozvoj, PEIKKO Group, Fínsko 

Moderátor diskusie: Ivan Rudolf


2. panel: Aké reformy potrebuje Slovensko? 
Kde sa bude nachádzať Slovensko s a bez reforiem o 10 rokov v oblastiach makroekonomiky, školstva, hospodárstva a dopravy.

Spíkri:

Ivan Mikloš, poradca prezidentky SR

Miroslav Rimár, predseda správnej rady IDH, n.o.

Ondrej Matej, riaditeľ IDH, n.o.

Róbert Šinály, viceprezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

Moderátor diskusie: Ivan Rudolf

Pri príležitosti 10. výročia založenia neziskovej organizácie Inštitút pre dopravu a hospodárstvo pripravujeme odbornú konferenciu zameranú na zhodnotenie uplynulých 10 rokoch v troch oblastiach: makroekonomika, školstvo, hospodárstvo a doprava. Kde sme sa na Slovensku v týchto kľúčových oblastiach dostali voči štátom Európskej únie a okolitým krajinám. Ale aj kde sme sa  nedostali, v čom sme sa zlepšili alebo naopak zaostávame prípadne, kde sme sa zhoršili. 

Následne v druhej časti konferencie máme ambíciu práve v týchto krízových časoch načrtnúť víziu, kde vidíme Slovensko o 10 rokov. Aké kroky a reformy potrebujeme na Slovensku uskutočniť, aby sme nestagnovali, ale napredovali.

KONTAKT

Inštitút pre dopravu a hospodárstvo, n.o.
Čajakova 18
811 05 Bratislava
Slovenská republika
e-mail: office@idah.sk
mobil: +421 905 745 083


web: http://www.idah.sk/

facebook

twitter

Generálny partner