Press

Posledný úsek diaľnice do Košíc je predražený. Štát stále nerozhodol, z čoho zaplatí dve miliardy

Dňa 30.05.2024

Podľa bývalého poradcu ministra dopravy sa príprava posledného úseku diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami umelo naťahuje.

Zdroj: hnonline.sk

Chýbajúce cestné prepojenia krajín brzdia ekonomiku

Dňa 29.05.2024

Investície do moderných dopravných sietí a digitálnej infraštruktúry môžu pomôcť posilniť hospodársku spoluprácu a integráciu v rámci Európskej únie.

Zdroj: hnonline.sk

Priority diaľničnej výstavby v SR

Dňa 29.05.2024

Prioritou vlády vo výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest je dokončenie úsekov D3, D1 a R4. Minister dopravy Jozef Ráž to potvrdil s tým, že je to uvedené aj v jej programovom vyhlásení. V Štúdiu 24 sa o tejto téme rozprával moderátor Pavol Michalka so svojím hosťom, ktorým bol Ondrej Matej, riaditeľ IDH.

Zdroj: joj24.noviny.sk

Rozostavanie nových úsekov diaľnic? Je to správne rozhodnutie, robí sa však jedna chyba, tvrdí pre HN expert

Dňa 28.05.2024

Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondrej Matej poskytol rozhovor pre denník Hospodárske noviny.

Zdroj: hnonline.sk

Verejná správa by mala digitalizovať tak rýchlo, ako súkromníci

Dňa 28.05.2024

Uviedol to na pondelkovej konferencii Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Ondrej Matej.

Zdroj: teraz.sk

IDH na novej adrese a s novým členom správnej rady

Dňa 05.02.2024

Bratislava 5. februára 2024 – Oznamujeme Vám, že nezisková organizácia Inštitút pre dopravu a hospodárstvo od februára 2024 má nového člena Správnej rady a novú adresu sídla. Novým členom Správnej rady IDH sa stal Ing. Miloslav Havrila, ktorý je odborníkom na železničnú dopravu. V minulosti zastával pozíciu generálneho riaditeľa ŽSR. Našu kanceláriu nájdete v nových priestoroch […]

Riaditeľ IDH končí na pozícii externého poradcu ministra dopravy

Dňa 01.02.2024

Bratislava 1. februára 2024 – Riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ing. Ondrej Matej po dohode s ministrom dopravy JUDr. Ing. Jozefom Rážom ml. nepredĺžili spoluprácu na pozícii externého poradcu ministra dopravy k 1.2.2024. Ondrej Matej pôsobil na Ministerstve dopravy SR ako externý poradca ministrov dopravy od roku 2021. „Som rád, že som mohol svoje odborné a manažérske […]

Stanovisko IDH k vládou schválenému návrhu zákona o verejnej a osobnej doprave

Dňa 14.04.2023

Bratislava 14. apríla 2023 – Inštitút pre dopravu a hospodárstvo víta schválenie návrhu zákona o verejnej a osobnej doprave Vládou Slovenskej republiky. Už desať rokov (8.2.2013 predstavil Inštitút návrh integrácie verejnej osobnej dopravy na celom Slovensku) Inštitút pre dopravu a hospodárstvo presadzuje zámer integrácie verejnej osobnej dopravy za účelom jeho skvalitnenia. Dlhodobo sme navrhovali ako prvý krok […]

Stanovisko IDH k zdaneniu ziskov

Dňa 07.12.2022

Bratislava 7. decembra 2022 – Inštitút pre dopravu a hospodárstvo z princípu odmieta zdaňovať zisk. Zisk je výsledok po zdanení príjmov obchodných spoločností po započítaní ich nákladov. Zdaňovať zisk je zlé a do budúcna nebezpečné riešenie ako zabezpečiť príjem štátneho rozpočtu. Je to nesystémové, neodborné a nelogické riešenie na hrane legislatívy Európskej únie. Považujeme to za „znárodnenie časti zisku […]

Stanovisko IDH k stanoveniu cien energií pre domácnosti

Dňa 02.12.2022

Bratislava 2. decembra 2022 – Inštitút pre dopravu a hospodárstvo považuje vládou schválené konečné ceny plynu a elektriny pre domácnosti za plytvanie verejnými prostriedkami, ktoré je dôležité využívať hospodárne a zodpovedne. Ide o veľmi populistické rozhodnutie, ktoré má výrazný vplyv na výdavkovú stranu štátneho rozpočtu, ktorá navyše nie je krytá. V podstate sa jedná o pomoc štátu domácnostiam v celkovej výške cca 6 […]

Definovanie energetickej chudoby prichádza včas

Dňa 24.11.2022

Pozitívne vnímam skutočnosť, že vláda (v tomto prípade zastúpená ÚRSO) vôbec prvýkrát pripravuje  definíciu energetickej chudoby. V kontexte procesu je potrebné počkať na finálnu úpravu navrhovaného legislatívneho opatrenia, ktoré v konečnom dôsledku definuje aké a koľko domácnosti bude zahrnutých do tejto kategórie. Energetická chudoba je podľa ÚRSO definovaná množstvom prostriedkov, ktoré zostanú domácnosti po zaplatení všetkých výdavkov […]

Zdroj: IDH

Liberalizáciu osobnej železničnej dopravy je potrebné riešiť koncepčne

Dňa 13.08.2019

Krátky čas na prípravu zo strany záujemcov a vyžadovaný rýchly nástup na trať nahráva štátnej ZSSK. Navrhujeme, aby príprava cieľov, podmienok, spôsobu a postupu liberalizácie železničnej osobnej dopravy bola zahrnutá do hlavných úloh pripravovanej Národnej dopravnej agentúry, ktorá by mala byť zodpovedná za koncepčné riešenie verejnej dopravy SR. Súčasný zámer liberalizácie navrhujeme pozastaviť a pokračovať v ňom až po […]

Zdroj: IDH

Trať medzi Bratislavou a Žilinou rekonštruujeme už 20 rokov

Dňa 12.08.2019

To, že na Slovensku sa trať medzi Bratislavou a Žilinou rekonštruuje 20 rokov je bohužiaľ odrazom schopnosti slovenských politikov a politicky nominovaných manažmentov veľkých štátnych firiem. Neexistujúca vízia a všeobecne akceptovaná stratégia štátu a rezortu znemožňuje mať jasne definované a nemenné ciele, priority a harmonogramy, ktorých napĺňanie by občan vedel vyhodnotiť. Bohužiaľ sme sa dostali […]

Zdroj: IDH

Nepovolený stavebný materiál vrátane azbestu nepatrí pod obchvat Bratislavy

Dňa 06.08.2019

Čo sa týka nálezu nebezpečného odpadu v násypoch, mala by byť vyvodená zodpovednosť nie len voči subjektom, ktoré odpad do násypov navážali, ale aj voči stavenému dozoru, ktorý mal ako prvý na tento problém upozorniť, ak by si vykonával svoje povinnosti svedomito. Je smutné, že aktivisti, ktorí na problém upozornili vlastne suplujú úlohu inštitúcií za to […]

Zdroj: IDH

Bratislava nutne potrebuje pravidlá pre parkovanie

Dňa 18.04.2019

Musíme si uvedomiť, že odstavené autá, nám značne znižujú kvalitu života – prejdite sa po sídliskách, obytných zónach, ale dnes už aj po dedinách, kde mnohokrát dominantou týchto miest sú zástupy parkujúcich vozidiel. Porovnajte si architektonické štúdie so skutočnosťou. V návrhoch krásne námestíčka, chodníky, zeleň a realita – všade parkujúce autá. Bohužiaľ, dnes je toto aj bežným […]

Zdroj: IDH