Definovanie energetickej chudoby prichádza včas

Publikované dňa 24.11.2022   •  Zdroj: IDH

Pozitívne vnímam skutočnosť, že vláda (v tomto prípade zastúpená ÚRSO) vôbec prvýkrát pripravuje  definíciu energetickej chudoby. V kontexte procesu je potrebné počkať na finálnu úpravu navrhovaného legislatívneho opatrenia, ktoré v konečnom dôsledku definuje aké a koľko domácnosti bude zahrnutých do tejto kategórie.

Energetická chudoba je podľa ÚRSO definovaná množstvom prostriedkov, ktoré zostanú domácnosti po zaplatení všetkých výdavkov na elektrinu, plyn, vodné a stočné. Ak to bude 1,5 násobok životného minima, tak energetickou chudobou je zasiahnutých viac ako 400 tis. domácností na Slovensku. Podľa môjho názoru je toto číslo navyše optimistické a štát by mal uvažovať s väčším koeficientom násobku, nakoľko reálne je v energetickej chudobe podľa môjho názoru cca 25% domácností.

V UK je energetická chudoba definovaná v momente ak je na dosiahnutie uspokojivého vykurovania potrebné vynaložiť viac ako 10% príjmov.  Za uspokojivé vykurovanie je možné považovať stav, keď teplota v obývacej izbe dosiahne 21oC a v ostatných miestnostiach 18 oC.

Opatrení na ochranu domácností pred energetickou chudobou je viacero. Keď to však pomenujeme na rovinu, jedná sa len o kompenzáciu časti nákladov určitej skupiny domácností. Jedná sa teda o mimoriadnu štátnu pomoc, ktorú ale zaplatia všetci pracujúci. Z tohto uhla pohľadu je dôležité riadiť ekonomiku a verejné financie tak, aby sa do takej situácie dostalo čo najmenej domácností, nakoľko takéto opatrenia domotivujú aj tých ktorí platia dane, ale aj tých ktorí platia účty za energie a strácajú dôvod na ich úspory.

Preto považujem za veľmi nešťastné zavádzanie špeciálnych taríf za energie a vodu pre domácnosti postihnuté energetickou chudobou, čo navrhuje samotná koncepcia vypracovaná ÚRSO. Omnoho vhodnejšie je optimalizácia sieťových a dodávkových taríf, ako aj strop pre uplatňovanie doplnkových služieb. Za kľúčový však považujem zákaz vypínania dodávok energií počas zimnej sezóny tým, ktorí sú ohrození.

Podľa môjho názoru je vhodné zaviesť systém špeciálnych štátnych úverov, ktoré budú v rizikových skupinách viesť k zníženiu energetickej spotreby, a ktoré sa budú splácať z budúcich úspor. Jedná sa napr. o inštaláciu LED žiaroviek, spotrebičov s nízkou spotrebou, o optimalizáciu spotreby teplej vody, v zmysle čím viac ušetríš, tým lacnejšia bude, zateplenie, modernizácia vykurovacieho systému a pod.

Pretože naša krajina je na tom pokiaľ ide o energetickú chudobu veľmi zle. V porovnaní z ČR máme asi 2x viac domácností ohrozených týmto javom, čo spolu s ekonomickým zaostávaním  život na Slovensku len a len zhoršuje.

 

prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc.
predseda správnej rady

Odporúčané články

Mestá pred voľbami voňajú asfaltom. Kým regióny čerpajú milióny z eurofondov, najhoršie cesty má Bratislava

O komunikácie druhej a tretej triedy sa starajú samosprávy. Ich kondícia je prevažne zlá. Najviac kilometrov v havarijnom stave má Bratislavsk...

IDH v médiach  •  26.10.2022

Efektivita slovenského mýtneho systému

Diskusia v relácii Z prvej ruky na tému Efektivita slovenského mýtneho systému.

IDH v médiach  •  02.12.2019

Dotovanie strát SPP by malo zaujímať aj Protimonopolný úrad SR

Bratislava, 11. júla 2019 – Vysoké straty SPP z predaja plynu vyvolávajú otázky, či spoločnosť svojou cenovou politikou nenarušuje pravidl...

Tlačové správy  •  12.07.2019