Dodávateľ skruží z mosta smrti už raz stopku dostal

Publikované dňa 21.11.2012   •  Zdroj: HNOnline

Mnohí vôbec nevedia, že spoločnosť Weisse spomínaná v súvislosti s dodávkou skruží pre kurimanský most už raz dostala „výpoveď“. Nie je známe, ako a prečo sa tento dodávateľ na stavbe mosta dostal späť do hry.

 

Keď som sa po skončení môjho pôsobenia v parlamente rozhodol založiť Inštitút pre dopravu a hospodárstvo, ani vo sne mi nenapadlo, že vznik inštitútu bude sprevádzaný najsledovanejšou tragickou udalosťou v oblasti výstavby diaľnic na Slovensku. Hovoríme o stavbe mosta na úseku diaľnice D1 Jánovce-Jabloňov, úsek č. I .

Táto tragédia vyvolala a ešte určite vyvolá veľa otáznikov, dohadov, diskusií na tému výstavby, predovšetkým diaľnic a železníc na Slovensku. Preto z pohľadu inštitútu táto udalosť nemôže ostať bez povšimnutia aj napriek tomu, že som v rokoch 2007 až 2010 pôsobil v jednej z dotknutých spoločností (Bögl a Krýsl) dva roky ako obchodný riaditeľ a jeden a pol roka ako riaditeľ organizačnej zložky na Slovensku.

 Počas môjho pôsobenia sa tejto spoločnosti podarilo na Slovensku zhotoviť v požadovanej kvalite a pri dodržaní termínov niekoľko náročných stavieb, pričom som vždy dbal na kvalitný výber subdodávateľov. V prípade, že z ich strany došlo k nejakým pochybeniam, rozhodol som o skončení spolupráce. A tu je pes zakopaný.

Mnohí vôbec nevedia, že jedným z dodávateľov, s ktorými som sa v roku 2009 rozlúčil, bola aj spoločnosť Weisse spomínaná v súvislosti s dodávkou skruží pre kurimanský most. Nie je známe, ako a prečo sa dodávateľ na tejto stavbe dostal späť do hry.

Toto je obzvlášť skľučujúce v deň, kedy vyšetrovateľ nehody vysvetľujúc zle postavenú podperu v médiách, povedal, že „zrejme došlo k vybočeniu spojok skruže pri vysokých pilieroch medzi druhým a tretím poľom…“

Výstavba diaľnic, a to najmä mostov a tunelov, je veľmi ťažká a náročná práca, ktorá si vyžaduje veľké nasadenie všetkých zúčastnených. Od projektanta cez investora až po zhotoviteľa a dozor stavby. Preto najmä z úcty k zosnulým, k pozostalým obetí tejto tragédie, zraneným, ale aj všetkým ostatným stavbárom, ktorí dennodenne stoja zoči -voči náročným a často nebezpečným podmienkam na stavbách po celom Slovensku, je nevyhnutné zvážiť každé jedno slovo či vetu v súvislosti s možnými príčinami tejto tragickej udalosti. To by malo trvať až do skončenia vyšetrovania.

Preto nechcem a nebudem vynášať kategorické názory o príčinách tragédie.

Pri akýchkoľvek podobných udalostiach však existujú dva stupne príčin: Prvá je skutočná príčina zrútenia mostu, kde do hry vstupuje niekoľko možností – od chyby v projektoch cez vady použitých materiálov až po možné nedodržanie technologických postupov. Až po úplnom zistení tzv. „bodu zlomu“, teda chyby, ktorá spustila reťazovú reakciu, čo malo za následok pád mosta, sa môže začať diskusia o druhom stupni príčin – čiže o zlyhaní preventívnych a kontrolných postupov na stavbe. Samozrejme, s otázkou, či mohlo dôjsť k zisteniu chýb skôr, ako most spadol, a tým predísť tejto udalosti.

V tomto prípade je to o to náročnejšie, že stavbu si dozoroval sám investor na svoje vlastné meno a svoj vlastný účet.

Jedno je však isté. Spôsob projektovania, obstarávania a samotnej výstavby diaľnic je dlhoročne rovnaký a chýbajú potrebné zmeny v legislatíve- teda v stavebnom zákone a zákone o verejnom obstarávaní, ako aj vo vnútorných predpisoch NDS a ministerstva dopravy. Tento stav pritom nekorešponduje s vývojom a trendmi v oblasti stavebníctva.
K tomu pridajme veľkú fluktuáciu a nekontinuitu plynúcu z politických nominácií – „tzv. verejnú stratu pamäti“ či na strane zhotoviteľov (kto mal raz problémy v dodávateľskom reťazci, tak do neho nemal byť znovu zaradený) alebo na strane investora. Tu sa manažéri NDS-ky a predovšetkým dozory menia pri každej výmene ministra dopravy, čo riziko opakovania sa takýchto situácií len zvyšuje. Inak by asi problematická subkontrakcia niekomu do očí udrela.

Verím, že čo v najkratšom termíne dôjde k zisteniu skutočnej príčiny tejto tragickej udalosti. Inštitút sa bude o túto stavbu a udalosť intenzívne zaujímať tak, aby sme mohli hneď po skončení vyšetrovania ponúknuť riešenia, ktoré by eliminovali riziká pri takýchto náročných stavbách.

Odporúčané články

Diaľničné plány stroskotali. Z jedenástich stavieb sa rozbehli dve

Optimistické vyhliadky bývalého vedenia Národnej diaľničnej spoločnosti sa nenaplnili. Nová vláda zrealizovala len malé percento z nich.

IDH v médiach  •  21.12.2020

Debata na telefón s Ondrejom Matejom

Diskusia v rádiu Frontinus o doprave a stave cestných komunikácií v Žilinskom kraji.

IDH v médiach  •  30.04.2017

Letná konferencia ÚVO 2024: „Aké zmeny prináša novela v konaní o námietkach a pri výkone kontroly ÚVO?“

Video návrat na Letnú konferenciu Úradu pre verejné obstarávanie 2024, kde riaditeľ IDH Ondrej Matej vystúpil v paneli „Aké zmeny prin...

IDH v médiach  •  27.06.2024