Exekučná amnestia je ďalšou ranou pre slušných ľudí

Publikované dňa 22.01.2018

Odpustenie dlhov podporuje nezodpovedné správanie.

Slušní ľudia na Slovensku si už začínajú zvykať, že štát tu nie je pre nich. Z každej strany dostávajú údery a exekučná amnestia sa zaradí do zoznamu úderov pod pás. Verejná správa nedokáže za vybrané dane a poplatky poskytovať kvalitné verejné služby. Slušní ľudia sa už len čudujú, ako sa za ich peniaze politici predbiehajú pri plnení požiadaviek časti spoločnosti, ktorá do systému neprispieva, ale požaduje z neho brať čo najviac. Dlhodobo a viditeľne dostávajú prednosť tí, ktorí netvoria hodnoty a neplnia si svoje záväzky.

Je na zamyslenie, s akým nasadením sa politici predbiehajú vo formuláciách znenia exekučnej amnestie. Ani na chvíľu sa nezastavia a neanalyzujú, kto to zaplatí a aký dosah to bude mať na spoločnosť a dôveryhodnosť štátu. Už vôbec nepočuť od nich zamyslenie nad morálnym dosahom na spoločnosť. Alebo automaticky rátajú s tým, že slušní ľudia to zatiahnu cez dane a zvýšené ceny za služby poškodených firiem? Nie je dlhodobo udržateľné, aby nezodpovední ľudia, ktorí vytvárajú dlhy, reťazia ich a následne padajú do exekučného koša, dostali možnosť jednoducho a bez následkov zbaviť sa záväzkov.

Slovensko potrebuje presný opak toho, čo pripravujú vládni politici. Nie exekučnú amnestiu, ale exekúciu aj na sociálne dávky a zvýšenie tlaku na nezodpovedných, aby si plnili svoje záväzky. Zároveň by štát garantoval jedno teplé jedlo denne v hodnote dvoch eur, ktoré by si musel každý odpracovať. Ihneď by sme videli, ako by sa týmto ľuďom oplatilo zamestnať sa a zarábať na živobytie a uhrádzanie záväzkov.

Prevažne ide o ľudí, ktorí nastavili svoj životný štandard nad možnosti, ktoré im poskytuje ich vzdelanie a príjem. Elektronika, telekomunikačné služby, spotrebiče, dovolenky, autá (a dalo by sa pokračovať ďalej) na úver takejto skupine ľudí nepatria. Je ekonomický a morálny hazard umožniť ľuďom s nízkym alebo príležitostným príjmom prístup k pôžičkám na spotrebný tovar a po zlyhaní pri splácaní úveru im umožniť vymaniť sa z exekúcie.

Nie je dlhodobo udržateľné, aby ľudia, ktorí nevenovali zvýšenú pozornosť nadobudnutiu potrebného vzdelania a tým si vlastným pričinením vytvorili predpoklady pre získanie zamestnania s nízkym príjmom, prípadne sa uspokojili so sociálnou dávkou a príležitostným príjmom, očakávali prístup k štandardu usilovných ľudí. Lebo exekučná amnestia len umožní týmto ľudom nadýchnuť sa a pokračovať vo vytváraní dlhov. Zároveň ich podporí v nezodpovednom správaní a utvrdí v presvedčení, že správať sa nezodpovedne a neplatiť štátu a firmám je výhodné. Veď vždy sa nájde „dobrý“ politik, ktorý vypočuje ich volanie po nadýchnutí sa a novom začiatku.

Ale to, čo bolo vyššie napísané o časti slovenskej spoločnosti, ktorá čaká na exekučnú amnestiu, platí aj pre štát. Pravidlá treba dodržiavať a ani štát nemá morálne právo mazať dlhy, aj keď ide o štátne nemocnice. Pretože štát by mal aj na vlastnom príklade motivovať ľudí plniť si svoje povinnosti a nie ich obchádzať.

 

Komentár publikovaný v Hospodárskych novinách 22.1.2018
https://komentare.hnonline.sk/komentare/1679379-exekucna-amnestia-je-dalsou-ranou-pre-slusnych-ludi

Odporúčané články

Odpočítavače času majú zrýchliť dopravu na križovatkách

Keď vodič zastaví na križovatke na červenú, vopred nevie, ako dlho potrvá, kým naskočí zelená. Na niektorých bratislavských križovatkác...

IDH v médiach  •  05.10.2018

Érsek kontroloval obchvat Bratislavy a tlačil najmä na rýchlejšiu výstavbu R7

Na obchvate Bratislavy robí asi 350 ľudí. Stavbári rátajú, že ich postupne nabehne približne 2 500. Projekt za takmer 2 miliardy eur podpisova...

IDH v médiach  •  18.04.2018

Cestári môžu dokončiť výstavbu miniobchvatu Prešova

Úrad pre verejné obstarávanie po kontrole postupu zadávania zákazky na podnet Slovenskej správy ciest informoval, že organizácia uniesla dôka...

IDH v médiach  •  03.06.2016