K riadeniu ŽSR musíme zaujať strategický prístup

Publikované dňa 24.10.2019

Bratislava, 24. októbra 2019 – „Inštitút pre dopravu a hospodárstvo dlhodobo poukazuje na potrebu profesionálneho riadenia ŽSR so systematickým prístupom vychádzajúcim zo stratégie národného hospodárstva a v súlade s finančnými možnosťami štátu, rešpektujúc reálne potreby kľúčových zákazníkov ŽSR – dopravcov, ale i ich zákazníkov – prepravcov a cestujúcu verejnosť, a to bez ohľadu na meniace sa politické cykly. Práve preto hovoríme o nevyhnutnosti strategického plánu pre ŽSR, ktorý bude uplatňovaný dlhodobo.

ŽSR ako manažér infraštruktúry potrebujú v prvom rade jasne stanovené ciele, na základe ktorých budú stanovené priority. Zdroje financií akejkoľvek – či už štátnej alebo komerčnej – spoločnosti sú vždy obmedzené. Zabúdame na fakt, že ŽSR spravujú hustú sieť železničnej dopravy pokrývajúcu celú krajinu, pričom jej kapacita často nie je dostatočne využitá.

IDH pozitívne hodnotí vypracovanie tzv. Implementačného plánu, ktorý má zabezpečiť, aby sme sa posunuli k lepšiemu a efektívnejšiemu fungovaniu ŽSR a ktorý je reakciou  na audit Útvaru hodnoty za peniaze. Tento audit bol podľa nášho názoru správnym krokom zo strany MFSR a poukázal na rezervy vo fungovaní spoločnosti. Takýto audit by mal slúžiť pre ministra dopravy ako podklad pre podporu rozhodovania a mal by byť spracovaný v zmysle uznesení Vlády SR pre všetky veľké štátne spoločnosti.

Vnímame dlh ŽSR vo vzťahu k investíciám do infraštruktúry, ktorý vznikal dlhodobo. Z objektívnych príčin sa ho nepodarí vyriešiť zo dňa na deň. Pozitívom je, že za posledné roky sa cielene upravuje objem finančných prostriedkov investovaných do údržby a opráv v rámci ŽSR. Tento trend by mal podľa nášho názoru pokračovať. Rovnako by celá téma mala zostať prioritou pre zodpovedné orgány štátnej a verejnej správy.

Pre budúcnosť železničnej dopravy na Slovensku bude najlepšie inšpirovať sa zahraničím a využiť osvedčené riešenia upravené na mieru a potrebám slovenského trhu. To znamená jasnú potrebu automatizovať a optimalizovať procesy ŽSR, využívať inovatívne technológie a centralizovať riadenie vlakovej dopravy. Keď jednorazovo investujeme do modernizačných projektov, v nasledujúcich rokoch sa štátu tieto finančné prostriedky niekoľkonásobne vrátia. Opäť sa tak dostávame k potrebe strategického prístupu pri riadení ŽSR, na ktorú IDH dlhodobo apeluje.“ Tu sme v poslednom čase zaznamenali pozitívnu zmenu prístupu v stratégii ŽSR, ktorá uprednostňovala rýchle, efektívne a funkčné opatrenia, ktoré by v krátkodobom horizonte mohli vrátiť železničnú dopravu na pozíciu, ktorá bude v prospech cestujúcich a podnikateľského prostredia a mohla by napomôcť zvrátiť nepriaznivý trend presunu nákladnej dopravy na preplnené cesty“.

 

Ing. Rastislav Cenký
riaditeľ inštitútu

 

Inštitút pre dopravu a hospodárstvo, n.o.
Čajakova 18
811 05 Bratislava
Slovenská republika

e-mail: rastislav.cenky@idah.sk
mobil: +421 911 346 463
e- mail: office@idah.sk
web: https://www.idah.sk/

 

Odporúčané články

Café Európa: Prečo je doprava v Prešove horúca téma? (diskusia)

Metropola Šariša sa posledný októbrový týždeň dočkala dlho očakávaného otvorenia západného obchvatu mesta, ktorý by mal motoristom skr...

IDH v médiach  •  04.11.2021

Obchvat Prešova chcú diaľničiari dokončiť načas. O miliónovej úspore pri jeho výstavbe mlčia

Výstavba prešovského diaľničného obchvatu finišuje. Diaľničiari plánujú nový úsek pri Prešove dokončiť načas a motoristickej verejnos...

IDH v médiach  •  06.04.2021

Cestujúcich zo Šenkvíc trápia preplnené vlaky smerom do Bratislavy. Železnice však sľubujú zmenu

Každé ráno sa tlačia ako sardinky. Cestujúci zo Šenkvíc sa nám posťažovali na preplnené súpravy smerom do Bratislavy, čo nie je najlepši...

IDH v médiach  •  19.10.2023