Kto riadi dopravu v tejto krajine? Sú to aktivisti alebo odborníci v inštitúciách na to zriadených?

Publikované dňa 01.07.2016

Tlačová správa IDH k rozhodnutiu NDS o výstavbe križovatky Triblavina:

 

Podľa informácií, zverejnených na internetovej stránke Národnej diaľničnej spoločnosti, sa „diaľničiari“ rozhodli pre alternatívu 6 pruhovej diaľnice D1 s dvoma rýchlostnými cestami z každej strany diaľnice D1. V žiadnom prípade sa nedá tento konečný variant považovať za diaľnicu s kolektormi, pretože to, čo Národná diaľničná spoločnosť označuje za kolektor je rýchlostná cesta. Národná diaľničná spoločnosť ustúpila tlaku aktivistov. Inštitút pre dopravu a hospodárstvo považuje dlho odkladané rozhodnutie za diletantské.

Národná diaľničná spoločnosť pritom nezverejnila podklady ani analýzy, z ktorých čerpala pri svojom rozhodnutí, dokonca ani porovnania s alternatívou bez kolektorov. Máme za to, že takéto analýzy, porovnania a modely správania pre miliardovú investíciu neboli spracované. Jediným  pravdivým, avšak nedostatočným argumentom, ktorý bol neustále opakovaný, bol schválený územný plán. Ak by sa aj pristúpilo k tomuto variantu, dnes naviac neexistuje v územných plánoch zakreslené pripojenie okolitých obcí na tieto „kolektory“. Staviame tak v podstate drahú a zbytočnú „rýchlostnú cestu“ (nie kolektor) paralelne s diaľnicou, pričom prechod medzi touto rýchlostnou cestou a diaľnicou nebude možný, resp. bude možný iba v prípojných bodoch – mimoúrovňových križovatkách (Triblavina – vo výstavbe a Ivanka pri Dunaji D1/D4 – plánovaná), na ktoré by okolité obce boli pripojené aj v alternatíve bez kolektorov.

Uvedený záver nám vôbec nesedí s tvrdením, že budujeme hodnotu za peniaze, nakoľko ak si porovnáme zvolenú alternatívu s alternatívou bez kolektorov, vezmeme do úvahy náklady, množinu obyvateľov v Bratislave a okolí, pre ktorých túto miliardovú investíciu budujeme, rozvinutosť územia a investičný potenciál pri súčasnom stave cestnej siete s ohľadom na plánovaný rozvoj, s cestnou sieťou, investičným potenciálom a mierou nezamestnanosti a rozvinutosti regiónu napríklad na východnom Slovensku, tak ani náhodou nedostaneme PRIMERANÚ hodnotu za ROZUMNÉ peniaze (value for money).

Vyzývame Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, aby:

  1. zverejnilo metódu (value for money), podľa ktorej rozhodlo vedenie Národnej diaľničnej spoločnosti,
  2. zverejnilo dopravné prieskumy a intenzitu dopravy v danej lokalite, ktoré by potvrdzovali alebo vyvrátili opodstatnenosť takejto nezmyselnej investície,
  3. zverejnilo odborné porovnanie predloženého konečného variantu voči variantu bez kolektorov,
  4. zverejnilo ako sú v platnom územnom pláne zakreslené pripojenia okolitých obcí na plánovanú rýchlostnú komunikáciu.

 

Očakávame, že ak Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou nepredložia odbornej a laickej verejnosti odborné porovnania a opodstatnenosť realizácie predloženého variantu, tak minister dopravy ihneď odvolá vedenie Národnej diaľničnej spoločnosti. Na Slovensku si nemôžeme dovoliť, aby pri tak nákladných investíciách sa kompetentní pri rozhodovaní nechali ovplyvňovať tlakom aktivistov.

Vzniká precedens, že pod tlakom aktivistov sa preinvestuje 1 mld. eur a zrealizovaná dopravná stavba nevyrieši dopravnú situáciu obyvateľov v okolí Bratislavy. Totiž jediným riešením, ktoré môže pomôcť aglomerácii ako je Bratislava je len a len kvalitná integrovaná verejná doprava.

 

Ing. Ondrej Matej
predseda správnej rady IDH

 

Inštitút pre dopravu a hospodárstvo, n.o.
Galvaniho 7/D
Bratislava
821 04
Slovenská republika

tel.: 0903603285
e- mail: office@idah.sk
web: http://www.idah.sk/

Odporúčané články

Profesor Technickej univerzity: Rusko plyn do EÚ nikdy nevypne, potrebuje platby. Je to len vydieranie

Za posledných 20 rokov sa štruktúra spotreby zemného plynu na Slovensku výrazne zmenila. Kým domácnosti ho spaľujú stále menej, priemysel je...

IDH v médiach  •  28.07.2022

Štátni vs. súkromní dopravcovia. Kto chce získať rýchliky do Bystrice?

Do súťaže sa zapojili viacerí zahraniční hráči. Okrem súkromníkov a štátnych Českých dráh aj rakúska spoločnosť OBB.

IDH v médiach  •  16.01.2016

V Česku cestujú lacnejšie ako v Bratislavskom kraji

Cestujú lacnejšie, plynulejšie a s viacerými dopravcami. Takéto výhody ponúka Pražská integrovaná doprava, na rozdiel od tej, ktorú v novem...

IDH v médiach  •  28.12.2015