Stanovisko IDH k stanoveniu cien energií pre domácnosti

Publikované dňa 02.12.2022

Bratislava 2. decembra 2022 – Inštitút pre dopravu a hospodárstvo považuje vládou schválené konečné ceny plynu a elektriny pre domácnosti za plytvanie verejnými prostriedkami, ktoré je dôležité využívať hospodárne a zodpovedne. Ide o veľmi populistické rozhodnutie, ktoré má výrazný vplyv na výdavkovú stranu štátneho rozpočtu, ktorá navyše nie je krytá. V podstate sa jedná o pomoc štátu domácnostiam v celkovej výške cca 6 mld. eur.

Aj v tomto kontexte treba pripomínať, že za posledných 12 rokov sa SR prepadla v ekonomickej úrovni na temer posledné miesto z krajín EÚ a z 93% hladiny ekonomickej sily voči ČR v roku 2010 sa dostala na 70%  úroveň v súčasnosti. Teda výrazne zaostávame a súčasne bezbreho plytváme zdrojmi, či už na platy lekárov alebo na dorovnanie cien elektriny a plynu pre domácnosti. Tieto neplánované výdavky bude potrebné zaplatiť, a teda ich v konečnom dôsledku zaplatíme my všetci, nielen teraz, ale aj v budúcnosti.

Otázniky si kladieme hlavne nad výškou štátnej pomoci pre domácnosti vo výške 6 mld. eur. Nielen teraz, ale aj budúci rok, lebo cena elektriny a plynu sa bude stále zvyšovať. Koľko prostriedkov o rok o tomto čase bude vynakladať vláda? Kto zaplatí potom celkový schodok v štátnom rozpočte a koľko peňazí bude potrebovať štát na obsluhu dlhu, ktorý sa bude navyšovať?

V druhom rade je toto riešenie komplikované preto, lebo dáva každému rovnako. Je neadresné. V situácii, keď vláda pracuje s obmedzeným štátnym rozpočtom, v čase keď kolabuje zdravotníctvo a školstvo dosahuje úroveň afrických krajín, musí štát zvažovať použitie každého eura a mimoriadne prostriedky používať adresne. Je všeobecne známe, že ľudia s vysokými príjmami zvládnu dopady vysokých cien energií omnoho ľahšie, ako ľudia s nízkymi príjmami. Ľudia s vyššími príjmami majú omnoho viac možností na šetrenie a zmenu štruktúry svojich výdavkov, ako ľudia s nízkymi príjmami. Preto pomoc nemôže byť paušálna, lebo jej efekt sa výrazne stráca smerom k vyššie príjmovým skupinám obyvateľov.

Súčasne platí, že avizované zvyšovanie cien energií prinieslo zmenu v myslení ľudí. Tí začali šetriť, vo vyššom meradle nakupovať OZE a celkovo vnímať vplyv cien energií na bežný život. Akonáhle ľudia stratia motiváciu na šetrenie, tak prestanú, lebo nie je dôvod. Toto je najhoršia časť správy o cenách energií. Spotreba domácností sa nezníži a ani nezmení ich chovanie.

Je potrebné si uvedomiť, že za posledných 10-12 rokov kvôli pomalému ekonomickému rastu spôsobenému absenciou dobrej a konzistentnej hospodárskej politiky sme sa prepadli na chvost EÚ. To súčasne prinieslo energetickú chudobu, ktorá v súčasnosti zasahuje až 24%-30% domácností, čo v porovnaní s ČR je temer  2,5-3 násobok. Jedinou cestou ako sa z tohto marazmu dostať je zodpovedná rozpočtová politika, ktorá je adresná. V súvislosti s cenami energií pre domácnosti to znamená rozdeliť intenzitu pomoci pre domácnosti tak, aby Tí, ktorí sú ohrození energetickou chudobou získali väčšiu mieru podpory a súčasne zvýšiť cenu pre každú domácnosť tak, aby nemala výrazný dopad na jej chod. Výsledkom je menší tlak na štátny rozpočet a motivácia pre ďalšie šetrenie elektrickej energie, a zavádzanie moderných systémov na riadenie spotreby a využívanie OZE.

 

prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc.
predseda správnej rady IDH, n.o.

e-mail: miroslav.rimar@idah.sk
mobil: +421 903 907 008

 

Inštitút pre dopravu a hospodárstvo, n.o.
Čajakova 18
811 05 Bratislava
Slovenská republika

e-mail: office@idah.sk
web: http://www.idah.sk/
https://www.facebook.com/www.idah.sk

 

Odporúčané články

Ficova vláda sprivatizovala časť Carga, vyše 12-tisíc vagónov predala Nemcom

Vozne nákladného dopravcu získala súkromná spoločnosť. Na konci predaja vozňov sa objavil maltský fond Solveq Funds s neznámymi vlastníkmi.

IDH v médiach  •  07.02.2016

Diaľnica pred Žilinou bude opäť meškať. Érsek do volieb otvorí len jeden úsek

Vodiči mali po nej už viac ako rok jazdiť. Ešte na začiatku stavby štát predpokladal, že viac ako 11-kilometrový úsek diaľnice D1 medzi Hri...

IDH v médiach  •  23.04.2019

Efektivita slovenského mýtneho systému

Diskusia v relácii Z prvej ruky na tému Efektivita slovenského mýtneho systému.

IDH v médiach  •  02.12.2019