Už včera bolo neskoro! Prečo je výstavba križovatky Triblavina stále na mŕtvom bode?

Publikované dňa 10.06.2016

Tlačová správa IDH k zastavenej výstavbe križovatky Triblavina:

 

Inštitút pre dopravu a hospodárstvo vyzýva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Národnú diaľničnú spoločnosť, aby urýchlene informovali verejnosť ako a kedy sa dokončí výstavba križovatky Triblavina. Pripomeňme si, že Národná diaľničná spoločnosť ešte 5. mája 2016 na svojej web stránke informovala: „Národná diaľničná spoločnosť v súčasnosti pracuje na príprave optimálneho riešenia uvedenej križovatky, pričom samotný návrh by verejnosti rada predstavila už do konca mája“. Prešiel viac ako mesiac a stále sa nič nedeje. Vyzerá to tak, že desaťtisíce ľudí, ktorým by urýchlená výstavba križovatky jednoznačne uľahčila život a cestovanie, sú rukojemníkmi politických sporov a prekáračiek. Najnovšie Národná diaľničná spoločnosť prišla s ďalším alibistickým vyhlásením, že stále pracuje na optimálnom riešení križovatky Triblavina na diaľnici D1, pričom „samotný návrh by sme verejnosti radi predstavili v najbližších týždňoch“.

V súčasnosti sa posudzujú dve alternatívy vyriešenia dopravnej situácie prostredníctvom križovatky Triblavina. Prvá počíta s vybudovaním kolektorov ako pozdĺžnych cestných komunikácií pri diaľnici alebo druhá alternatíva diaľnice s ôsmimi pruhmi bez kolektorov. Pre vysvetlenie chceme upozorniť na skutočnosť, že kolektory by nemali slúžiť ako náhrada klasickej cestnej infraštruktúry. Vo svete kolektory slúžia len v prípade náhradnej cestnej komunikácie, keď z titulu postavenia nadradenej cestnej infraštruktúry je zabránený vstup na cudzí majetok. V takom prípade sa vybudujú kolektory ako pristúpenie na najbližší možný diaľničný privádzač. Alebo druhý spôsob používania kolektorov je, že slúžia len pre dopravu zložiek integrovaného záchranného systému pre políciu, zdravotníkov a hasičov, aby sa v prípade zápchy dostali na akékoľvek miesto na diaľnici.

Pri výstavbe križovatky Triblavina považujeme za najlepšie riešenie pôvodný variant (bez kolektorov a bez ôsmich pruhov), ktorý rátal s vybudovaním plnohodnotnej mimoúrovňovej križovatky napájajúcej okolité obce na trojprúhovú diaľnicu D1. Zároveň križovatku napojiť zo severnej a južnej strany na existujúcu cestnú infraštruktúru s dobudovaním ciest II. triedy pod gesciou Bratislavského samosprávneho kraja. Pôvodné riešenie by bolo z ekonomického a dopravného hľadiska najefektívnejšie. K výstavbe pôvodného variantu nedošlo, pretože na Slovensku sa stalo hitom, že vyššie územné celky prípadne mestá a obce sa snažia vyhnúť výstavbe cestných komunikácií ich zaradením do výstavby nadradenej cestnej infraštruktúry, aby náklady znášal štát v tomto prípade fondy EÚ. Práve tento zámer viedol k zmene pôvodného projektu na výstavbu kolektorov.

Dnes nie je čas na špekulácie, nekonečné porovnávania a žiaľ ani na realizáciu najlepšieho variantu. Desaťtisíce ľudí roky márne čakajú na vyriešenie ich zložitej situácie s dopravou. Inštitút pre dopravu a hospodárstvo vyzýva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Národnú diaľničnú spoločnosť na urýchlené vyriešenie situácie okolo križovatky Triblavina. Či už to bude riešenie križovatky so šiestimi jazdnými pruhmi diaľnice D1 aj so súbežnými kolektormi alebo druhá alternatíva diaľnice s ôsmimi pruhmi bez kolektorov, podstatné je križovatku s priľahlou infraštruktúrou dostavať čo najskôr. Je to v záujme celkovej dopravnej obslužnosti hlavného mesta SR Bratislavy ako aj obrovského množstva ľudí, ktorí bývajú v okolí križovatky.

 

 

Ing. Ondrej Matej
predseda správnej rady IDH

 

Inštitút pre dopravu a hospodárstvo, n.o.
Galvániho 7/D
Bratislava
821 04
Slovenská republika

tel.: 0903603285
e- mail: office@idah.sk
web: http://www.idah.sk/

Odporúčané články

Analýzy 24 o odbornosti v slovenskej politike

Na Slovensku máme po prvý raz vládu úradníkov a môžeme si na vlastnej koži vyskúšať, aké je to ak nám nevládnu politici. Dnešná relác...

IDH v médiach  •  18.05.2023

Takmer dvojmiliardový projekt je veľké fiasko. Kto nesie vinu na nedokončenej križovatke na bratislavskom obchvate?

Je svetový unikát, že máme križovanie dvoch diaľnic a nemáme hotovú križovatku. Týmito slovami opisoval koncom augusta minister dopravy Andr...

IDH v médiach  •  20.09.2021

Na cestovné míňame najmenej v Únii

Slovákov cestovanie veľa nestojí. Výdavky domácností na dopravné služby sú u nás najnižšie spomedzi všetkých štátov EÚ. A bezplatné ...

IDH v médiach  •  18.12.2018