Postav diaľnicu, ochráň človeka

Publikované dňa 16.11.2016

Odkladanie výstavby diaľnic a zdĺhavý proces posudzovania vplyvov na životné prostredie uvádzaný tiež pod skratkou EIA, stavia do konfrontácie ochranu prírody a ochranu zdravia človeka. Nikto neposudzuje vplyv dnešnej situácie, keď diaľnica ešte nie je postavená, na človeka a jeho zdravie. Všade tam, kde centrom miest a obcí prechádza tranzitná doprava vzniká vysoká koncentrácia výfukových plynov, emisií a zvýšená úroveň prašnosti. Paradoxne naťahovanie času pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie konzervuje súčasný stav a spôsobuje presný opak ako je zámer, kvôli ktorému sa stavia diaľnica. Škoda, že kompetentní nemajú jasno v tom, kde je priorita.

Výstavba ciest a diaľnic sa posudzuje na základe ich vplyvov na rastliny a živočíchy. Bolo by ale zaujímavé, vypracovať dokument, ktorý by posudzoval dopad nepostavenej diaľnice na životné prostredie a predovšetkým na človeka. Hlavne v prípadoch, keď dochádza k zbytočnému naťahovaniu prípravy výstavby, ale aj pri notorickom odkladaní začatia výstavby z rôznych dôvodov, medzi ktoré môžeme zaradiť neustále zmeny trasovania alebo stratu platnosti EIA. Tým by sme zistili ako súčasný stav poškodzuje životné prostredie, zdravie ľudí a znižuje kvalitu života v konkrétnom meste alebo obci.

Boli by sme možno prekvapení, aký výsledok by priniesla takáto analýza. Zistili by sme smutnú realitu, že kvôli vzácnemu druhu rastliny alebo živočícha dokážeme preložiť trasovanie cesty alebo zastaviť prípravu výstavby diaľnice. Ale kvôli človeku, ochrane zdravia a zvýšeniu kvality jeho života nedokážeme postaviť diaľnicu v plánovaných termínoch, prípadne urýchliť prípravu výstavby predovšetkým v tých úsekoch, kde súčasný stav najviac komplikuje dopravu a znečisťuje životné prostredie.

EIA stráca logiku vtedy, keď nedokážeme stavať diaľnice tam, kde sú najviac potrebné a kde výrazne prispejú k zníženiu výfukových plynov, emisií a prašnosti. Tiež stráca zmysel tam, kde nedôjde k výberu tej varianty trasovania a technologického prevedenia diaľnice, ktoré má pre región najviac pozitívny dosah a výrazne prispeje k ochrane životného prostredia a zdravia človeka.

EIA slúži predovšetkým na posudzovanie a vyhodnotenie vplyvov napríklad výstavby cestnej infraštruktúry na životné prostredie ešte pred rozhodnutím o jeho povolení. Do prípravy dokumentu vstupujú odborníci a proces posudzovania je prístupný aj pre verejnosť. EIA má tiež vyhodnotiť variantné riešenia a uprednostniť to, ktoré sa bude realizovať.

Chorým prvkom prípravy EIA je možnosť vstupovať komukoľvek do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Zákon umožňuje komukoľvek predkladať námietky a takto brzdiť investičný zámer. Je preto nutné upraviť Stavebný zákon tak, aby do konania mohol vstupovať len subjekt, ktorý je dotknutý posudzovanou stavbou.

Tunelový variant v hornatom teréne je najekologickejším riešením trasovania diaľnice. Nedevastuje prírodu, skracuje trasu, šetrí ľudské životy, tiež nepodlieha vplyvom počasia a má dlhšiu životnosť. Ak má mať EIA zmysel a váhu pri rozhodovaní, tak pri trasovaní diaľničného úseku D1 Turany-Hubová, by mala analýza jednoznačne uprednostniť tunelový variant pred povrchovým v chránenom území Malej Fatry. Keď sa na tomto úseku nepostaví tunel, tak bude trpieť životné prostredie a tým aj človek. Bude to tiež signál, že posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA je len nutnou formalitou pre čerpanie financií z eurofondov.

 

Ondrej Matej
predseda správnej rady neštátneho Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo

 

Komentár publikovaný v Hospodárskych novinách 16.11.2016
http://komentare.hnonline.sk/komentare/860697-postav-dialnicu-ochran-cloveka

Odporúčané články

Rýchliky do Bystrice sa zmenia. Päť vecí, ktoré sa tento rok udejú na železnici

Obrovský tender na modernizáciu koľají, možné zvyšovanie cien v IC vlakoch RegioJetu i zmeny v rýchlikoch medzi Bratislavou a Banskou Bystrico...

IDH v médiach  •  11.01.2016

Štát by sa mal vzdať predaja a ovládnuť distribúciu elektriny

Tlačová správa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo: Štát by sa mal vzdať predaja a ovládnuť distribúciu elektriny Bratislava, 1...

Tlačové správy  •  14.02.2017

Z prvej ruky

Ondrej Matej očakáva, že reštrukturalizácia sa nezastaví len Doprastave a to najmä preto, že tak ako je tento proces nastavený, zvýhodňuje...

IDH v médiach  •  28.03.2014